Herbestemming schoolgebouw Ommen
Laat zien
Omschrijving
Herbestemming van de oude Beatrix Mavo te Ommen, tot een combinatie van wonen en zorgen.
In samenwerking met Farzad Salehi van X3M ontwerpwerk.
Status
Opgeleverd 2016
Oppervlakte
BVO 750m2
Opdrachtgever
Particulier initiatief

WAT VIND JE ER VAN? JOUW FEEDBACK WORDT GEWAARDEERD!