Buurthuis Groningen
Laat zien
Omschrijving
Ontwerp van een Buurtcentrum in Groningen
Opdrachtgever
Gemeente Groningen dienst OCSW
Oppervlakte
300m2
Status
Opgeleverd 2014
In opdracht van OCSW Gemeente Groningen is, met een bescheiden/uitdagend budget, een publiek gebouw gerealiseerd dat past in de context van de wijk en zijn gebruikers. Het gebouw slaat een ‘brug’ tussen de wijken door het gebouw als een paviljoen in het park te situeren op 'neutraal terrein’ en ligt aan de enige de loop/fietsverbinding over het park heen, aansluitend op de wegen die haaks op dit park liggen. De afgeronde hoeken vertaald de doorzetting van de langsgevels naar de kopgevels, hiermee wordt ook de symbolische link gelegd naar de verbinding. De gevelbekleding van Aluzink die als schubben om het gebouw zijn gevouwen onderstrepen de richtingen van de langs- naar de kopgevels. Van de ene kant zie je alle verticale ‘felsen’ als schaduw randen en vanaf de andere kant lopen de schubben vloeiend in elkaar over. De open gevelzijde richting het park, ingekaderd door een luifel, legt de visuele link met de rest van het park en laat voorbijgangers zien wat er voor activiteit in het buurtcentrum is. Het is tevens de zuidkant van het gebouw waarmee in de zomer het terras aan die zijde een extensie van de activiteiten naar buiten geeft.